Kiedy:
12 Listopad 2019 – 17 Listopad 2019 całodniowy
2019-11-12T00:00:00+01:00
2019-11-18T00:00:00+01:00
POLSKIENGLISH

Doroczny obóz treningowy z Mistrzem Sam F.S. Chin

ZAREJESTRUJ SIĘ
termin: 12-17 listopada 2019

zobacz harmonogram.

miejsce:

Dwór Dobarz
Dobarz 8, 19-104 Dobarz

www: http://dobarz.pl

W listopadzie Grandmaster Sam F.S. Chin będzie gościł w Polsce.

Warsztaty pod jego kierownictwem mają charakter otwarty, udział w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani.

Aby wziąć udział w obozie, należy:

 1. Wysłać zgłoszenie elektroniczne
 2. Uzyskać potwierdzenie mailowe uczestnictwa
 3. Wpłacić wraz ze zgłoszeniem zaliczkę w wys. 200 zł – zaliczkę należy wpłacić max. do 7 dni po dokonaniu rejestracji.

UWAGA: zgłoszenie jest ważne wyłącznie wraz z opłaconą zaliczką, zaliczka jest bezzwrotna.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szczegóły warsztatów będą publikowane na:

Pobyt Mistrza Sam FS Chin’a w Polsce obejmuje:

 • retreat 12-17 listopada 2019
 • można też wziąć udział tylko w 2 dniach retreat’u – 16/17 listopada 2019
zobacz harmonogram.

Rozkład zajęć można znaleźć na stronie: zhongxindao.pl

Całkowita cena udziału w wydarzeniu 12-17 listopada (pod warunkiem rejestracji do 15 października):

 • dla członków CFILCA wynosi 2200 PLN*
  (po 15 października 2400 PLN)
 • dla osób NIE należących do CFILCA – 2400 PLN*
  (po 15 października 2600 PLN)

Cena udziału w dwóch dniach 16/17 listopada (pod warunkiem rejestracji do 15 października):

 • dla członków CFILCA wynosi 920 PLN*
  (po 15 października 1070 PLN)
 • dla osób NIE należących do CFILCA – 1040 PLN*
  (po 15 października 1190 PLN)

*) Cena ZAWIERA w sobie cenę za noclegi i wyżywienie, w tym 3 posiłki dziennie i łóżko w 2 lub 3 osobowym pokoju. Przy przydzieleniu pokoju będzie decydowała kolejność zgłoszenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Retreat odbędzie się w

Dwór Dobarz
Dobarz 8, 19-104 Dobarz
(53.369029, 22.592782)
http://dwordobarz.pl

Około 2 godziny jazdy samochodem lub busem z Warszawy.

Dla chętnych będzie oddzielnie organizowany odpłatny dojazd autobusem z Warszawy.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z Dima Siomov:

 • +48 730 11 81 81
 • dima.siomau@iliqchuan.com

ZAREJESTRUJ SIĘ

Annual ZXD/ILC Retreat with GM Sam F.S. Chin

CLICK TO REGISTER
date: November 12-17, 2019

agenda.

location:

Dwór Dobarz
Dobarz 8, 19-104 Dobarz

www: http://dobarz.pl

Grand Master Sam F.S. Chin will visit Poland in November 2019.

Workshops under his leadership are open to everyone interested.

To secure your place you have to:

 1. Register using the online form
 2. Receive registration confirmation via email
 3. Send 50 USD advance payment, nonrefundable fee upfront, no later than 7 days after registration (sending registration form).

IMPORTANT: registration is valid only with the upfront fee paid.

CLICK TO REGISTER

All important information about the retreat will be published:

You can choose to attend:

 • retreat in full – November 12-17, 2019
 • 2 days only – November 16/17, 2019
agenda.

The total price of participation in the event November 12-17 (subject to registration until October 15th):

 • CFILCA members – 550 USD (after October 15th price rises to 600 USD)*
 • non-CFILCA members – 600 USD (after October 15th price rises to 650 USD)*

The total price of participation in two days November 17/18 only, subject to registration until October 15th:

 • CFILCA members – 230 USD (after October 15th price rises to 270 USD)*
 • non-CFILCA members – 260 USD (after October 15th price rises to 300 USD)*

*) Retreat fee covers full board and accommodation (3 meals daily, double or triple room). When allocating a room, the order in which the application is received will be decisive.

CLICK TO REGISTER

Retreat takes place at:

Dwór Dobarz
Dobarz 8, 19-104 Dobarz
(53.369029, 22.592782)
http://dwordobarz.pl

The venue is located 2 hours driving from Warsaw.

For those interested, a paid bus journey from Warsaw will be organized.

Should you have any question, please do not hesitate to contact Dima Siomau:

 • +48 730 11 81 81
 • dima.siomau@iliqchuan.com

CLICK TO REGISTER