Szkoła ZhongXinDao I Liq Chuan w Poznaniu

Szkoła istnieje od 2014 roku.

Uczymy zasad I Liq Chuan w zgodzie z filozofią ZhongXinDao.

Zajęcia odbywają się w Poznaniu na ul. Bastionowej 47, dwa razy w tygodniu:

  • wtorek 20:00 – 21:30 (21:30 – 22:00 forma 21)
  • czwartek 11:00 – 12:30 (12:30 – 13:00 forma 21)

Instruktorem prowadzącym jest Jacek Krajewski a współinstruktorem Tomasz Dudarski.

Instruktorzy

Instruktor prowadzący

Jacek Krajewski

Jacek Krajewski

1º instruktorski
5º uczniowski


Instruktor

Tomasz Dudarski

Tomasz Dudarski

1º instruktorski
5º uczniowski