Szkoła ZhongXinDao I Liq Chuan w Białymstoku

Szkoła w Białymstoku została założona w 2011 roku.

Założyciel i obecny prowadzący instruktor – Dmitri (Dima) Siomov.

Instruktorzy

Instruktor prowadzący

Dimitri (Dima) Syomov

Dimitri (Dima) Syomov

3º instruktorski
7º uczniowski