I Liq Chuan

I Liq Chuan® (dosłownie tłumaczone jako Mentalno-Fizyczna Sztuka Walki) jest sztuką pielęgnacji świadomości opartą o zasady Tai Chi i Chan (Zen) polegające na nie-ocenianiu, nie-stawianiu-oporu, harmonii yin-yang, jedności i chwili-teraz.

Rzeczy we Wszechświecie są tworzone przez energię yin-yang w wyniku warunków i działań. Cały Wszechświat posiada energię yin i yang. Kiedy energia yin i yang są w równowadze, to są sharmonizowane. Aby nauczyć się rozpoznawać i opanować wewnętrzny przepływ energii (Chi), studenci uczą się sztuki poprzez filozofię i serię ćwiczeń. Rozwinięcie tych umiejętności, wpływa korzystnie na cały system nerwowy. Daje całkowitą kontrolę, harmonię i świadomość umysłu i ciała.

Właściwa uważność jest stanem mentalnym bycia neutralnym, bezkształtnym i w chwili obecnej.

Student przekształca wewnętrzną energię w wewnętrzną siłę poprzez zrozumienie harmonii (yin i yang) ciała. Rozpoznaje ograniczenia struktury, ruchy w każdej z trzech płaszczyzn cyklu. Akumuluje Chi, które napędza naturalne ruchy ciała. I Liq Chuan® powoduje, że stajesz się świadomy swojej siły, jej ograniczeń i najlepszego jej użycia do samoobrony.

I Liq Chuan® jako system Kung Fu, podkreśla rozwój wewnętrznej siły poprzez wysiłek mentalny i świadomość. Trening rozwija zdolności przylegania i stapiania się, energii spiralnej, Chin Na, Fa Jing, Chi Kung i co najważniejsze, integracji całej świadomości z chwilą obecną – niezależnie, czy jest to codzienne życie czy jakakolwiek inna sytuacja. Na początku rozwijane jest “wewnętrzna wrażliwość” (inner feel). Właściwe ruchy zewnętrzne są później jedynie wyrazem rozwiniętej wrażliwości wewnętrznej.

Praktycy I Liq Chuan® wprowadzają sztukę do swojego codziennego życia aby podtrzymywać świadomość przez nie krzywdzenie siebie ani innych. Rozwinięta świadomość ukazuje naturę wszystkiego. W ten sposób student rozumie przyczynę i skutek w życiu oraz ma zdolność “właściwego rozumienia” we wszystkich sytuacjach. Właściwa uważność jest stanem mentalnym bycia neutralnym, bezkształtnym i w chwili obecnej. Jest to stan (Wu Chi) bycia bez emocji i bez przywiązania, będąc jednocześnie świadomym fizycznego świata.

Film zrealizowany podczas 2019 UK Retreat

Leo Au Yeung jest znanym choreografem i konsultantem sztuk walki w filmach Ip Man.

Uczył się Wing Tsun od Ip Chun starszego syna Ip Man’a.

Wyjechał z obozu zachwycony.

Inne filmy