Trenuje sztuki walki od 2000 roku (najpierw południowy styl Hung Gar). 

Od 2009 praktykuje I Liq Chuan, na treningach w warszawskiej szkole Bartosza Samitowskiego, a przede wszystkim na regularnych warsztatach bezpośrednio od Mistrza Sam China. 

Stopień instruktorski uzyskał w 2016 roku. 

Uczy medytacji, chi kung i wewnętrznej kultywacji. 

Poza sztukami walki prowadzi centrum sztuki, jest artystą wizualnym i reżyserem filmowym.