Dmitri posiada 7º studencki i 3º instruk­tor­ski Zhongxindao Iliqchuan.

Od 2006 roku ćwiczy oraz przekazuje styl.

Jest certyfikowanym instruktorem CFILCA (Chin Family I Liq Chuan Association), oficjalnym przedstawicielem Zhongxindao Iliqchuan w Białymstoku. Jest wewnętrznym uczniem drugiego pokolenia, osobistym uczniem Sam F.S. Chin’a. – obecnego grandmastera stylu.