7º stopień I Liq Chuan, 3º stopień instruktorski.

Wewnętrzny uczeń drugiego pokolenia I Liq Chuan

Swoją przygodę z chińskimi sztukami walki zaczął w 1989 r. W 2008 roku poznał Mistrza Sam F. S. China i rozpoczął trening I Liq Chuan. W 2009 roku zaczął prowadzić regularne treningi stylu w Warszawie. Jesienią 2010 roku otrzymał od Mistrza pozwolenie na utworzenie szkoły I Liq Chuan w Warszawie. Od połowy roku 2011 wspiera międzynarodowy rozwój I Liq Chuan, asystując w prowadzonych  przez niego seminariach w kilku krajach, a także prowadząc liczne seminaria w Wielkiej Brytanii oraz w Norwegii i Czechach. 

1 sierpnia 2014 roku w kolebce stylu, w Kuala Lumpur w Malezji przeszedł tradycyjną ceremonię Bai Shi, stając się członkiem rodziny, „uczniem wewnętrznej bramy” Mistrza Sam China i członkiem drugiego pokolenia linii przekazu rodziny I Liq Chuan. 

Z zawodu psychoterapeuta.