» At the heart of the center lies the Path «
"In the hearth of the center lies the Path"
GM Sam FS Chin

Zhong Xin Dao jest istotą I Liq Chuan Rodziny Chin, stworzoną przez Mistrza Sam F.S. Chin.

Nie jest to stopniowy proces ale fizyczno-mentalny punkt odniesienia, aby dać ci pewność,  że twoja praktyka jest na właściwej ścieżce. Podążanie ścieżką jest niezbędne żeby ucielećnić sztukę.

Filozofia i koncepcje, są sposobem na kultywowanie podejścia do zrozumienia rzeczy. Metoda poznawania; sposób żeby wiedzieć. Jak osiągnąć neutralność. Musisz się zmieniać ze zmianą, zeby poznać prawdę, rzeczywistość. Po to, żeby się zmieniać, musisz być neutralny. Neutralny jest obecny, bezkształtny, jest pustką i jest punktem równowagi.

Mając mentalną koncepcję, że nie ma niczego do nauki, niczego do dodania ani usunięcia, dochodzi się do wniosku, że w pojedynczej chwili trzeba tylko zauważać i rozpoznawać. Z tego powodu, nie uczymy się formy ani techniki. Co chcemy osiągnąć, to poznanie zasad, żeby widzieć tak jak jest.

Tłumaczenia / Interpretacje Zhong Xin Dao

Język chiński jest bogaty w wielopoziomowy symbolizm i znaczenia.

Aby pomóc w zrozumieniu nazwy, przedstawiamy listę możliwych do zastosowania interpretacji:

Zhong – 中 – zhōng

 1. centrum, środek, wnętrze, serce
 2. centralny
 3. wewnątrz, w procesie, w środku, w toku, poprzez
 4. umiarkowany, średni, pośredni
 5. neutralny
 6. trafić (w cel)
 7. osiągać
 8. trafić w sedno, mieć rację, osiągnąć sukces

Xin – 心 – xīn

 1. umysł, serce, duch, dusza, myśl, idea
 2. uwaga, umysł, zainteresowanie, intencja
 3. serce, wewnętrzne uczucie, emocja, stan emocjonalny
 4. całym sercem, uczciwość, czyste serce
 5. sympatia, serce, namysł, hojne usposobienie
 6. znaczenie, centrum, rdzeń, esencja, odpowiedź (na zagadkę)
 7. serce, umysł, rdzeń, duch, witalność, wewnętrzna siła, szpik

Dao – 道 – dào

 1. słowo
 2. droga, ścieżka
 3. metoda, sposób